Biuro Budowlane ROR Sp. z o.o.
ul. Pietraszewicza "Lota" 7/2a
02-790 Warszawa

tel./fax 22 649 10 86

mgr inż. Sławomir Robiński +48 602 273 107

mgr inż. Maciej Rzeczkowski +48 602 228 605