Firma nasza dysponuje doświadczeniem niezbędnym do przygotowania i nadzoru nad różnego rodzaju obiektami mieszkalnymi i budowlano - przemysłowymi.
Zadania te łączymy z przygotowaniem kosztorysów i wyceną inwestycji.

Obsługujemy cały proces począwszy od etapu przygotowania, projektowania po realizację inwestycji. Służymy wsparciem w doborze technologii i rozwiązań technicznych obniżających koszty inwestycji i podnoszących standard obiektu.

Ofertę tę kierujemy zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i do firm.